Om Tibetansk Mastiff

Historie om Tibetansk Mastiff

Arog_Tibetan_Mastiff

TM er en særegen og usedvanlig robust hunderase og regnes dessuten for å være en av de eldste rasene som finnes i dag. Den har sin opprinnelse i Tibet og Kina, hvor hundens oppgaver i årtusener har vært å vokte nomadenes familie og buskap. Det opprinnelige navnet på denne hunden er do-khyi, som betyr «hund som kan bindes».

 

TM er en rase som skal være ganske uforandret gjennom tusenvis av år, bevist av beinfunn fra ulike epoker i tillegg til tegninger/bilder samt skriftlige nedtegninger. Det man mener er noe av den første omtalen av rasen stammer fra Aristoteles (384–322 f.Kr). I det 13. århundre fortalte Marco Polo å ha sett disse mastiffene under sine vandringer i Østen. Marco Polo beskrev TM som "høy som et esel med en stemme så kraftig som hos en løve."

 

TM var trolig rasen som ble presentert for Alexander den Store av en asiatisk konge til bruk mot løver og elefanter og som i den forbindelse også oppnådde berømmelse på arenaer og sirkus i det gamle Rom. Det er kjent at Alexander den Store ble ledsaget av såkalte molosshunder under sin reise fra Tibet til Europa, molosshunder som neppe er noe annet enn TM. Dermed har TM som rase høyst sannsynlig bidratt til fremavling av mange ulike Mastiff raser. TM er dessuten funnet i Arabia og Syria og til disse områdene må den ha kommet ved å følge etter de asiatiske invasjonene. Det hevdes at TM ble brukt som vakthunder i Kina fra rundt 1000 f.Kr.

 

På 1800-tallet var rasen i ferd med å dø ut, men engelskmennenes interesse reddet den trolig fra utryddelse. Dronning Victoria av England fikk en av disse hundene som gave av Lord Hardinge på midten av 1800-tallet. Kong Edvard VII av Storbritannia importerte to slike hunder til England i 1880-årene. Det første valpekullet man kjenner til i Europa kom til verden i Berlin Zoo i Berlin, Tyskland, og stammer fra 1898.

 

Det varte ikke lenge før flere hunder ble importert til England og derfra var veien kort til egen avlsvirksomhet i landet. I USA etablerte man i 1970 grunnlaget for videre avl av rasen med import av TM fra land som India, Nepal, Ladakh og Afghanistan. Ironisk nok er TM en sjeldenhet i Tibet i disse dager, men blir stadig mer populær i både USA og Europa.

Helse og temperament

Tibetan_Mastiff_Tibet

Temperament

TM er modig, uredd, selvbehersket, rolig og gjennomtenkt. Den har et sterkt vokterinstinkt og er svært familiekjær. Har en tendens til å bjeffe på natten hvis den står ute, men vil stort sett holde seg rolig innendørs. Først og fremst har den et naturlig instinkt som vakthund, men den er også en meget god vokterhund og gårdshund. TM er lette å få stuerene, men modnes senere i livet enn den gjennomsnittlige hunderase.

 

Det er viktig å få frem at TM ikke er en hund for førstegangs eiere. Dens størrelse, stahet, vilje, egenrådighet og styrke krever eiere som er tydelige, tålmodige og som viser godt lederskap. For eksempel er det å tvinge en hund til underkastelse et tegn på dårlig lederskap og det skaper ofte utrygge hunder, likevel går det som regel bra. Forsøker man dette på en TM går det som regel ikke bra. Denne hunderasen må oppdras med særskilt respekt og kjærlighet. Klarer du det så blir du imidlertid belønnet med en fantastisk følgesvenn for deg og din familie i tykt og tynt.

 

Det er naturlig for TM å vokte sin familie og sin eiendom. En stabil, veltilpasset, og trent TM er for det meste generelt god og kjærlig med andre kjæledyr. De går godt sammen med andre hunder, også når det gjelder TM hanner og andre hunder av hannkjønn. Det forutsettes imidlertid at eierne kan kommunisere med hunden sin og vet hva som skal til for å dempe eventuell uønsket atferd. Når vi mennesker lever med hunder tilhører vi flokken og flokken har et hierarki som alle innordner seg med én leder øverst. Mennesker må alltid være de øverste i hierarkiet for at forholdet til hunden skal bli en virkelig suksess. Det er få hunder som vil lystre en eier som ikke fremstår som en leder med naturlig og rolig myndighet både i stemmebruk og atferd. For TM gjelder dette i enda større grad enn for de fleste andre raser, og det er altså en av grunnene til at man ikke anbefaler TM som førstegangshund.

 

Fysikk

TM er en flere tusen år gammel rase og er kjent for å ha god intelligens på lik linje med de fleste ur-raser. TM har normalt et livsløp på mellom 10 og 14 år og det er uvanlig lenge for så store hunder. Størrelsen er normalt mellom 60 og 80 cm i skulderhøyde. Vekten varierer som regel mellom 55 og 85 kg, men det forekommer enda større eksemplarer av rasen. TM kan ikke regnes som fullt utvokste før de er nærmere 3 år gamle.

 

TM har mellomstore hengende ører. Den har en massiv kropp med et stort og kraftig hode. Snutepartiet er firkantet med tykke lepper og kraftige kinn. Øynene er brune, ovale, litt skråstilte og sitter forholdsvis langt fra hverandre. Kroppen er lengre enn høyden og meget kraftig. Kraftig hals med tykk man. Dyp bringe og brystkasse med rett kraftig rygg. TM har middels til lang hale som bæres kringlet over ryggen og med børstelignende behåring. TM har kraftig benstamme og kraftige runde og kompakte labber.

 

Pleie og sykdommer

TM feller underull en gang i året, noe som krever regelmessig børsting i den verste perioden. Som alle ekstra store hunderaser, trenger også TM godt tilpasset og næringsrikt kosthold for å unngå helsemessige problemer. Dette er spesielt viktig under den lange tilvekstperioden disse hundene har. TM er imidlertid en meget sunn hunderase som er belemret med få sykdommer og plager. En konsekvens av dette er at TM er vesentlig billigere å forsikre enn andre store hunderaser. En liten kuriositet er at TM nesten ikke avgir hundelukt for de som er opptatt av det.

Å leve med Tibetansk Mastiff

Det er en TM og ingen vanlig hund

Arog_Tibetan_Mastiff

Oversatt og publisert etter tillatelse fra Monika Wastedt, Bod khyi

 

TM tisper har løpetid en gang i året og da vanligvis i løpet av høsten.

TM modnes langsomt med tispene ved 3-4 års alderen og hannene opptil ett år senere.

 

Rasen har dobbelt pels og røyter i løpet av våren eller sommeren med ca 8 ukers varighet. Etter røyting har hunden igjen sine lengre dekkhår og i løpet av høsten begynner underullen å vokse ut igjen. TM trenger regelmessing børsting under røyteperioden.

 

TM er en stor hund og trenger rom til å bevege seg. Ettersom rasen gjennom århundrer er brukt som hyrde- og vakthund har den et sterkt vokterinstinktet. Det betyr blant annet at den varsler når den står i hundegård og ofte når den er inne om natten. Som vokter av hus og hjem er TM perfekt, men dersom den er utenfor territoriet sitt er imidlertid viljen til å vokte betydelig mindre.

 

Rasen er tålmodig med barn men det forutsetter at den også blir møtt på samme måte.

 

En TM er et godt og lojalt familiemedlem som hater å være borte fra familien sin.

 

Rasen er intelligent og har evnen til å tilpasse seg ulike forhold og har gjennom årtusener et nedarvet instinkt til å ta egne beslutninger. Dette medfører at rasen ikke alltid er innstilt på å gjøre sin eier til lags.

 

En TM kan være ekstremt bestemt og gå sin egen vei om den føler for det. Men selv om den i stor grad er uavhengig kan den likevel trenes til lydighet. Den er lettlært men misliker gjerne øvelser som er ensformige og kan dermed gå lei.

 

TM viser seg ofte dominant overfor ukjente hunder. Men fungerer bra sammen med dyr og gjester den er blitt presentert for på en ordentlig måte.

 

Rasen er vanligvis mer aktiv på kvelden og tidlig på morgenen enn ellers på dagen og mer aktiv utendørs enn innendørs.

 

TM har en ganske formidabel spenst til å være en så stor hund og forserer lett høye gjerder og hindre dersom den finner det formålstjenlig.

 

På mange måter er rasen mye lik katter i oppførsel; bedagelige, eksplosive og selvstendige.

 

Ingen hund for deg dersom du blir opprørt av:

At du kanskje må avfinne deg med å sjelden kunne ha hunden løs på turer.

 

At hunden sannsynligvis vil utforske hele verden og ikke bare den strekningen du har tenkt å gå.

 

At hunden kommer på innkalling kun de gangene den ikke har noe bedre å foreta seg.

At du kanskje aldri får hunden til å adlyde slik andre hunder kan trenes til å adlyde. En TM har helt enkelt ikke alltid lyst!

 

At du må ha for vane å presentere hunden for dine gjester i hjemmet, ellers kan hunden anse gjestene som inntrengere.

 

At hunden plutselig får ideen om at noe er farlig og bør unngås. Det spiller ingen rolle om du forsikrer den om at det ikke er nødvendig.

 

At bråk i familien opprører en TM. Du må derfor sørge for å oppdra dine barn og diskutere med din partner uten at hunden synes det låter ubehagelig.

 

At sosialisering av hunden må begynne umiddelbart ellers kommer den ved to, tre års alderen til å være en 50 kg ren vakthund og ikke en 50 kg kosete familiehund.

 

At hunden, særlig de yngre og gjerne opp mot 3-års alderen, kan være ekstremt destruktive. I sin iver etter å tygge kan en TM komme seg gjennom dører, rekkverk og tremøbler på svært kort tid.

 

At hunden elsker å grave tunneler under gjerder, blomsterbed, parkettgulv og rabatter. Graving er moro og en TM graver rask og mye på svært kort tid.

 

At hunden bjeffer dypt og sterkt og ofte om natten.

 

At du får mye rengjøringsarbeid av en stor hund som feller underull i 6-8 uker.

 

At hunden kanskje vil nekte å spise maten du har satt frem uten at den på noen måte føler seg dårlig. Den har bare ikke lyst!

 

Et avsluttende råd; Dersom en TM ligger i veien så gå rundt!

Copyright © 2012-2014 Margrethe Monsen - post@asena.priv.no